IDG-Tools

Varumärke tillhör Industriverktyg IDG-Tools AB

Ansökningsnummer 200706726
Ansökningsdatum 2007-08-21
Registreringsnummer 392646
Registreringsdatum 2007-11-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-11-23
Typ Figurativt

IDG-Tools

Varor & Tjänster

Klass: 2

Målarfärger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer.

Klass: 4

Industriella oljor och fetter; smörjmedel och -ämnen; dammabsorberande-, -fuktande och -bindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus och vekar för belysning.

Klass: 7

Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner.

Klass: 8

Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och -apparater.

Klass: 11

Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål.