Nomor

Varumärke tillhör Nomor AB (publ)

Ansökningsnummer 200300641
Ansökningsdatum 2003-02-05
Registreringsnummer 362054
Registreringsdatum 2003-07-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-07-04
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 5

Preparat för utrotning av skadedjur, insekter och ohyra.

Klass: 21

Artiklar för rengöringsändamål.

Klass: 36

Tjänster avseende försäkringar.

Klass: 37

Skadedjursutrotning, kontroll, inspektioner, sanering, reparationer och underhåll av byggnader samt rådgivning i samband därmed; sanering av svamp och fukt samt rådgivning i samband därmed.

Klass: 41

Utbildning rörande frågor avseende livsmedelshygien.

Klass: 42

Provtagning och konsulttjänster avseende livsmedelshygien.