inspectera

Varumärke tillhör Nomor AB (publ)

Ansökningsnummer 200702803
Ansökningsdatum 2007-03-27
Registreringsnummer 390588
Registreringsdatum 2007-08-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-08-17
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 37

Skadedjursutrotning (ej för jordbruksändamål); skadesanering; desinficering; reparation/underhåll; installationstjänster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning.

Klass: 42

Konsulttjänster inom livsmedelshygien; besiktnings- och inspektionstjänster inom området livsmedelshygien och skadedjursbekämpning samt inför kvalitets- och miljöcertifiering: kvalitetskontroll inom området livsmedelshygien och skadedjursbekämpning samt inför kvalitets- och miljöcertifiering.