Hygienkörkort

Varumärke tillhör Nomor AB (publ)

Ansökningsnummer 200602637
Ansökningsdatum 2006-03-27
Registreringsnummer 381648
Registreringsdatum 2006-06-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-06-16
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion.

Klass: 42

Kvalitetskontroll.