De 100 första dagarna på jobbet

Varumärke tillhör Antenn Consulting AB

Ansökningsnummer 200702962
Ansökningsdatum 2007-03-30
Registreringsnummer 389414
Registreringsdatum 2007-06-01
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-06-01
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.