vitavia organisation & medarbetare i utveckling

Varumärke tillhör Vitavia Atavia Management AB

Ansökningsnummer 200806986
Ansökningsdatum 2008-08-01
Registreringsnummer 402408
Registreringsdatum 2009-03-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-03-20
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Informationsmaterial (ej apparater); papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial).

Klass: 35

Konsultation och rådgivningstjänster avseende företagsledning/management, human resource, och organisation såsom tillhandahållande av tjänster inom personalpolicy och personalrutiner, hållbart arbetsliv, rekrytering och uppsägning av personal, kompetensbegåvnings- och personprofiler på individ- och gruppnivå, outplacement, hantering av personalportfölj samt tjänster inom extern personalavdelning; organisationsutveckling såsom undersökningar angående kunder och organisationer, ledarskap, personal- och teamledning; företagsledning; assistans vid företagsledning, ledarinventering; företagsadministration; kontorstjänster; annons- och reklamverksamhet.

Klass: 41

Utbildnings- och undervisningstjänster; anordnande av handledning/instruktion; praktisk utbildning (instruktion); yrkesrådgivning såsom fortbildning, karriärrådgivning och ledarskapsprogram; individ- och grupputveckling inom företagsorganisation; coaching och handledning av företagsledning; fotografering; utbildning och handledning inom rehabilitering och personlig hälsa.