Denise Lopez Open

Varumärke tillhör XOXO AB

Ansökningsnummer 200903375
Ansökningsdatum 2009-04-29
Registreringsnummer 404739
Registreringsdatum 2009-06-26
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-06-26
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.