medarbetarhälsan

Varumärke tillhör Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.)

Ansökningsnummer 201508786
Ansökningsdatum 2015-12-18
Registreringsnummer 530971
Registreringsdatum 2016-04-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-04-05
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 41

Motionsinstruktioner; konsulttjänster avseende motion; tränings- och motionsanläggningar; träningstjänster rörande yrkeshälsa; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och motion; arrangerande av motionskurser; undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; sport- och idrottsaktiviteter; hälsoklubbs- och gymtjänster; handledning och instruktion för gymträning; upplåtande av anläggningar för gymnastik och idrott; anordnande och genomförande av konferenser och seminarier; ledning av kurser och seminarier; underhållning.

Klass: 44

Medicinska tjänster; medicinska tjänster för behandling av människokroppen; rådgivning avseende medicinska tjänster; medicinska kliniker; sjukvård; läkarmottagning; vårdcentral; konsultationer avseende medicinsk assistans av läkare och annan specialiserad medicinsk personal; tjänster utförda av läkare; sjukskötersketjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor; medicinska vårdtjänster; hälsovård; informationstjänster relaterade till hälsovård; läkemedelsrådgivning; psykologtjänster; fysisk rehabilitering; sjukgymnastik; upplåtande av hjälpmedel för psykisk rehabilitering, ingående i klassen; arbetsterapitjänster; kostrådgivning; rådgivning relaterad till kost.