Ansökningsnummer 2006-01567
Ansökningsdatum 2006-02-22
Registreringsnummer 382185
Registreringsdatum 2006-07-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-07-14
Typ Figurativt

Bad & Värme

Varor & Tjänster

Klass: 11

Värmepumpar; rörsystem för bad; kranar för rörledningar; ångrör för värmeinstallationer; rör (delar av sanitetsinstallationer); rörslingor (delar av destillations-, uppvärmnings- eller kylanordningar); badkar; badinstallationer; handfat; toaletter.

Klass: 37

Rörarbeten.