BONNIER

Varumärke tillhör BONNIER AB

Ansökningsnummer 200900691
Ansökningsdatum 2009-01-29
Registreringsnummer 407692
Registreringsdatum 2009-11-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-11-20
Typ Figurativt

BONNIER

Varor & Tjänster

Klass: 9

Exponerad film, grammofonskivor, CD-skivor, magnetband och andra bild- och ljudbärare.

Klass: 16

Trycksaker, tidningar och tidskrifter, böcker, fotografier; trycktyper och klichéer.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; bistånd vid skötsel av affärsverksamhet; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av kommersiell och ekonomisk information i databaser.

Klass: 38

Upplåtande av åtkomst till dokumentation och information avseende databaser, dataprogrammering och liknande informationstjänster.

Klass: 41

Undervisning, utbildning och underhållning; förlagsverksamhet; publicering av texter; publicering av texter online; produktion av TV-program; upplåtande av information online avseende undervisning, utbildning och underhållning.