ÅÅ

Varumärke tillhör BONNIER AB

Ansökningsnummer 190140532
Ansökningsdatum 1971-05-24
Registreringsnummer 140532
Registreringsdatum 1972-09-08
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2032-09-08
Typ Figurativt

ÅÅ

Varor & Tjänster

Klass: 9

Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, elektriska (inklusive radiotekniska), fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll, livräddning och undervisning; mynt och -jetonautomater; talmaskiner; kassaregistreringsapparater och räknemaskiner; eldsläckningsapparatur.

Klass: 16

Papper och pappersvaror, papp och pappvaror; trycksaker, tidningar och tidskrifter, böcker; bokbinderimaterial; fotografier; pappershandelsvaror, bindemedel för pappersvaror; konstnärsutrustning; penslar, skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (dock ej möbler), instruktions- och undervisningsmaterial (dock ej apparater); spelkort; trycktyper; klichéer.

Klass: 28

Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar (dock ej kläder); julgransprydnader.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; bistånd vid skötseln av affärsverksamhet.

Klass: 41

Undervisning, utbildning och underhållning.