Vegastadens Antik & Auktion

Varumärke tillhör Hotellia Aktiebolag

Ansökningsnummer 200703179
Ansökningsdatum 2007-04-09
Registreringsnummer 389774
Registreringsdatum 2007-06-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-06-21
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.