Ansökningsnummer 199903591
Ansökningsdatum 1999-05-07
Registreringsnummer 342141
Registreringsdatum 2000-11-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-11-10
Typ Figurativt

POMRIL

Varor & Tjänster

Klass: