svenska äventyr

Varumärke tillhör Svenska Äventyr Aktiebolag

Ansökningsnummer 2021-03166
Ansökningsdatum 2021-04-23
Registreringsnummer 616479
Registreringsdatum 2021-08-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2031-04-23
Typ Figurativt

svenska äventyr

Varor & Tjänster

Klass: 35

Rådgivning avseende företagsledning; företagsledning avseende personal; företags- och organisationsrådgivning; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; utvecklingstjänster avseende företagsstrategier; rådgivning avseende utveckling av företagsprofil.

Klass: 37

Uppförande av tillfälliga konstruktioner för utomhusevenemang.

Klass: 39

Sightseeing, guide- och utflyktstjänster; information avseende resor; bokning av resor; anordnande av resor; planering av resor; arrangerande av transporter vid resor; organisering av transporter vid resor; anordnande av sightseeing-resor (transport); researrangörstjänster för bokning av resor; anordnande av resor till och från hotell.

Klass: 41

Filmproduktion; upplåtande av anläggningar för utomhusfritidsaktiviteter; guidetjänster avseende jakt; ledning av guidade klättringsturer; ledning av guidade turer; sport- och fitnesstjänster; organisering av sport och sportevenemang; genomförande av kurser, seminarier och workshopar; anordnande och genomförande av konferenser och seminarier; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella seminarier; träningskurser rörande företagsledning; sport- och idrottsaktiviteter; friskvård; coachning (träning); personlig coachning (utbildning); kurser i personlig utveckling; anordnande av personliga utvecklingskurser; anordnande av instruktionskurser i personlig utveckling; träningskurser som avser forskning och utveckling.

Klass: 43

Utomhuscateringtjänster; vandrarhem; vandrarhemstjänster; tillfälligt boende; utskänkning av mat och dryck; cateringtjänster för utskänkning av mat.