Med riktiga pengar börs SM Arrangeras av Dagens industri Aktie spararen

Varumärke tillhör Börs-SM AB

Ansökningsnummer 200400484
Ansökningsdatum 2004-01-26
Registreringsnummer 409024
Registreringsdatum 2010-01-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-01-29
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Administration av börstävlingar och andra liknande arrangemang.

Klass: 36

Ägande och förvaltning av värdepapper.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; handledning/instruktion om ägande och förvaltning av värdepapper respektive deltagande i börstävlingar.