Gör det mätbara användbart

Varumärke tillhör EcoGuard AB

Ansökningsnummer 201308028
Ansökningsdatum 2013-11-26
Registreringsnummer 518135
Registreringsdatum 2014-03-28
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-03-28
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror), datormjukvaror.

Klass: 35

Sammanställning och inmatning av information i databaser; systematisering av information i databaser; faktureringstjänster; datoriserad registerhantering.

Klass: 37

Installation, underhåll och reparation av datormaskinvara.

Klass: 42

Underhåll av datorprogramvara, utformning av datorprogramvara, rådgivning avseende datormjukvara, uthyrning av datorprogramvara, installation av datormjukvara, konsultation inom energibesparing.