EcoGuard

Varumärke tillhör EcoGuard AB

Ansökningsnummer 201308029
Ansökningsdatum 2013-11-26
Registreringsnummer 518471
Registreringsdatum 2014-04-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-04-11
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 9

Datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror), radiosändare (telekommunikation).

Klass: 35

Anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; sammanställning och inmatning av information i databaser; systematisering av information i databaser; faktureringstjänster.

Klass: 38

Radiosändning; trådlös sändning; upplåtande av åtkomst till databaser.

Klass: 41

Arrangerande och hållande av mässor; arrangerande och hållande av seminarier.

Klass: 42

Utformning av datorprogramvara; underhåll av datorprogramvara.