Ansökningsnummer 201305489
Ansökningsdatum 2013-08-23
Registreringsnummer 516160
Registreringsdatum 2013-11-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-11-29
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Placering av annonser för andras räkning på trycksaker i form av dubbelvikt uppslag.

Klass: 39

Transport av direktreklam i form av dubbelvikta uppslag, transport emballering, paketering och förvaring av gods, brev och trycksaker.