Solstadens Smådjursklinik

Varumärke tillhör Aktiebolaget Solstadens Smådjursklinik

Ansökningsnummer 200704093
Ansökningsdatum 2007-05-07
Registreringsnummer 390226
Registreringsdatum 2007-07-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-07-13
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 5

Läkemedel för veterinära ändamål; biologiska preparat för veterinära ändamål; kemiska preparat för veterinära ändamål; kemiska reagenser för medicinska eller veterinära ändamål.

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende farmaceutiska och veterinära preparat; återförsäljartjänster avseende kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; presentation av varor på kommersiella media, för försäljningsändamål.

Klass: 41

Utbildningsinformation; praktisk utbildning (instruktion); yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); utbildningstjänster relaterad till terapeutisk behandling; utbildningstjänster; undervisning/utbildning.

Klass: 44

Informationstjänster relaterad till veterinärfarmaceutisk industrin; uthyrning av veterinära anordningar; uthyrning av veterinära apparater; uthyrning av veterinära instrument; veterinär assistering; veterinära laboratorietjänster; veterinära rådgivande tjänster; veterinära tjänster; veterinärsverksamhet; veterinära tjänster.