Novair Education

Varumärke tillhör Nova Airlines AB

Ansökningsnummer 201105090
Ansökningsdatum 2011-06-17
Registreringsnummer 501147
Registreringsdatum 2011-10-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-10-14
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.