Ansökningsnummer 200811466
Ansökningsdatum 2008-12-18
Registreringsnummer 402960
Registreringsdatum 2009-04-09
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-04-09
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: