Ansökningsnummer 201202747
Ansökningsdatum 2012-04-03
Registreringsnummer 507318
Registreringsdatum 2012-09-28
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-09-28
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker.

Klass: 35

Publicering av annons- och reklammaterial; publicering av reklamtexter; publicering av reklammaterial; organisation av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella, säljfrämjande verksamhet och reklamändamål; anordnande och ledning av evenemang för marknadsförings- och promotionändamål för andra; anordnade av tillställningar för kommersiella- och reklamändamål; annons- och reklamverksamhet via elektroniska media särskilt genom internet; annons- och reklamtjänster via internet; uthyrning av reklamutrymme på internet; annons och reklam samt kommersiella informationstjänster via internet.

Klass: 38

Upplåtande av internet chatrum; utsändning av program via internet.

Klass: 41

Publicering av böcker; publicering av kataloger avseende turism; publicering av böcker, recensioner; publicering av böcker, tidskrifter, almanackor och journaler; böcker (publicering av -); konsultation avseende publicering; elektronisk publicering; publicering av böcker och recensioner; publicering av kataloger avseende resor; publicering av elektroniska tidskrifter; publicering av böcker, tidskrifter och texter; publicering av broschyrer; publicering av affischer; publicering av elektroniska tidningar som är åtkomliga via globala datanät; texter (publicering av), ej reklamtexter; publicering av texter, böcker, tidskrifter och andra trycksaker; publicering av texter, böcker och tidskrifter; publicering och utgivning av tidskrifter; publiceringsverksamhet; publicering av texter; publicering och utgivning av böcker; publicering och utgivning av böcker, tidskrifter; utgivning av böcker; publicering via elektroniska hjälpmedel; publicering av texter (ej reklamtexter); publicering av tidningar; publicering av trycksaker; publicering av material som är tillgängligt från databaser eller från internet; publicering och utgivning av trycksaker; publicering av nyhetsbrev; utgivning av publikationer; utgivning av broschyrer; utgivning och publicering av böcker och tidskrifter; utgivning av tidskrifter; utgivning av informationsblad; utgivning av trycksaker och tryckta publikationer; utgivning av böcker och recensioner; utgivning och publicering av tidningar; utgivning av texter; utgivning av böcker och tidskrifter; (utgivning av) böcker; utgivning av trycksaker; anordnande av evenemang för underhållningsändamål; organisation av tillställningar för kultur-, underhållnings- och idrottsändamål; utgivning och publicering av trycksaker.

Klass: 42

Grafisk design för sammanställning av webbsidor på internet; grafisk utformning, ritning och uppdragsskrivning för sammanställning av webbsidor på internet; tjänster avseende utformning av webbplatser på internet; konstruktion, utformning och uppdragsskrivning, allt för sammanställning av webbsidor på internet.