Scandinavian Panel

Varumärke tillhör Fürst Scandinavian Research Aktiebolag

Ansökningsnummer 201300788
Ansökningsdatum 2013-02-01
Registreringsnummer 512197
Registreringsdatum 2013-04-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-04-12
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Analys av marknadsundersökningsstatistik; analys av marknadsundersökningsdata; bedömning (utvärdering) av marknadsundersökningsändamål; företags- och marknadsundersökningar; genomförande av marknadsundersökningar; insamling av information avseende marknadsundersökning; insamling av marknadsundersökningsinformation; marknadsundersökning för sammanställning av information om läsare av publikationer; marknadsundersökning för sammanställning av information om tv-tittare; marknadsundersökning för reklam; marknadsundersökning via telefon; marknadsundersökning via en databas; marknadsundersökningar; marknadsundersökningar genomförda via telefon; marknadsundersökningar och marknadsstudier; marknadsundersökningar och analystjänster; marknadsundersökningar och -analyser; marknadsundersökningsrapporter; marknadsundersökningsstudier; marknadsundersökningstjänster relaterade till utsändningsmedier; marknadsundersökningstjänster; rådgivning avseende marknadsundersökningar; tjänster avseende återställande av marknadsundersökningsdata; tjänster avseende insamling marknadsundersökningsdata; tolkning av marknadsundersökningsdata; enkäter (undersökningar) i företagssyfte; företags- eller affärsverksamhet (undersökningar avseende -); företagsinformation och -undersökningar; företagsstudier och -undersökningar; företagsutredningar, utvärderingar, expertvärderingar, information och undersökningar; sammanställning av statistisk data avseende medicinska undersökningar; undersökningar av marknadsföringsstrategi; undersökningar avseende behållning/avkastning (ej ekonomisk); undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; undersökningar avseende företagsprofiler; undersökningar avseende företagsförvärv, ingående i klassen; undersökningar avseende reklam; undersökningar (företags -); undersökningar och konsulttjänster avseende media; undersökningar (opinions -); undersökningar/studier avseende affärsinformation.