Mälarö Färskfoder "Det naturliga alternativet för medvetna hundmänniskor"

Varumärke tillhör Nipolk AB

Ansökningsnummer 200501367
Ansökningsdatum 2005-02-22
Registreringsnummer 371937
Registreringsdatum 2005-04-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-04-29
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 31

Levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder, malt; jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser.