SÄLEN & CO

Varumärke tillhör Ettans Event- & Mediabolag AB

Ansökningsnummer 200909519
Ansökningsdatum 2009-11-30
Registreringsnummer 409086
Registreringsdatum 2010-01-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-01-29
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Arrangerande av tävlingar för reklamändamål.

Klass: 39

Turistbyråer (ej hotellbokning).

Klass: 41

Kulturarrangemang.