Libergs Byggnadsställningar

Varumärke tillhör XERVON Sweden AB

Ansökningsnummer 200600490
Ansökningsdatum 2006-01-18
Registreringsnummer 380994
Registreringsdatum 2006-05-19
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-05-19
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 6

Byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; rör av metall; mobila byggnadsställningar av metall.

Klass: 37

Uppförande/anläggande av byggnationer; reparationer/underhåll; installationstjänster.