8 7 4 6. 2 3 8 5 4

Varumärke tillhör AB Svenska Spel

Ansökningsnummer 190134155
Ansökningsdatum 1970-08-14
Registreringsnummer 134155
Registreringsdatum 1971-02-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2031-02-12
Typ Figurativt

8 7 4 6. 2 3 8 5 4

Varor & Tjänster

Klass: 16

Papper och pappersvaror och pappvaror; trycksaker, tidningar och tidskrifter, böcker; bokbinderimaterial; fotografier; pappershandelsvaror, bindmedel för pappersvaror; konstnärsutrustning; penslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (dock ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (dock ej apparater); spelkort; trycktyper och klichéer.

Klass: 32

Öl och porter; mineralvatten, kolsyrade och andra icke alkoholhaltiga drycker; safter och andra preparat för framställning av drycker.

Klass: 34

Tobak rå och bearbetad; artiklar för rökare; tändstickor.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet, finansiell verksamhet.

Klass: 41

Drivande av lotteri och lotteriverksamhet, vadhållningsverksamhet, hasardspelstjänster.