Ansökningsnummer 201303579
Ansökningsdatum 2013-05-15
Registreringsnummer 516483
Registreringsdatum 2013-12-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-12-20
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Konsultation avseende revision.

Klass: 41

Utbildning/undervisning.

Klass: 42

Rådgivning avseende energianvändning; konsultationstjänster rörande miljöplanering.