Ansökningsnummer 201109539
Ansökningsdatum 2011-12-08
Registreringsnummer 504697
Registreringsdatum 2012-04-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-04-05
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Revisionstjänster inom miljö-, kvalitets-, säkerhets- samt arbetsmiljöområdet.

Klass: 41

Konsultationstjänster inom miljö-och kvalitetsområdet.

Klass: 42

Certifieringstjänster inom miljö-, kvalitets-, säkerhets- samt arbetsmiljöområdet.

Klass: 45

Konsultationstjänster inom säkerhets- och arbetsmiljöområdet.