Det naturliga avloppet

Varumärke tillhör Wost Man Ecology Aktiebolag

Ansökningsnummer 201505682
Ansökningsdatum 2015-08-27
Registreringsnummer 528629
Registreringsdatum 2015-12-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-12-11
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 11

Reningsanläggningar för avloppsvatten; installationer för rening av avloppsvatten; reningsanläggning för industriellt avloppsvatten.

Klass: 40

Behandling av avloppsvatten; rening av avloppsvatten.