Blue Flow

Varumärke tillhör Fläktgruppen i Växjö AB

Ansökningsnummer 201109634
Ansökningsdatum 2011-12-14
Registreringsnummer 504564
Registreringsdatum 2012-03-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-03-30
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 7

Fläktar för motorer och elmotorer; centrifugala fläktkondensorer, ingående i klassen; elektriska fläktar [kylning] utgörande maskindelar; fläktar för maskinmotorer; fläktar för motorer; motoriserade fläktar för maskiner; fläktar för komprimering, ingående i klassen; fläktar (maskindelar).

Klass: 11

Fläktar för användning i luftkonditionering; fläktar för luftkonditioneringsanläggningar; elektriska fläktar som delar av hushållsanläggningar för luftkonditionering; fläktar för ventilation av livsmedelsautomater i kiosker; fläktar [delar av luftkonditioneringsinstallationer]; fläktar för ventilation; elektriska fläktar som delar av hushållsinstallationer för ventilation; fläktkonvektorer; fläktar för gasutsug; fläktar för ugnar för utsugning av ånga; eldrivna fläktar för utsugning av damm ur luften; motordrivna fläktar för luftkonditionering; eldrivna fläktar för ventilationsändamål; fläktar för utsugning av rök; fläktar för utsugning av gaser; fläktar för avgasutsug; fläktar (luftkonditionering); fläktar för luftkonditionering; fläktar, för rökutsug; fläktar delar av luftkonditioneringsinstallationer; elektriska fläktar för ventilation; fläktar (delar av luftkonditioneringsinstallationer); apparater för ventilation; apparater för avlägsnande rök [ventilation]; luftutsugare [ventilation eller luftkonditionering]; apparater för utsugning av rök [ventilation]; apparater utsugning av damm [ventilation]; avdamningsinstallationer [ventilation]; apparater för utsugning av partiklar [ventilation]; ventilationsanläggningar (luftkonditionering); spjäll för ventilationsinstallationer; industriella ventilationsapparater; apparater för utsugning dimma [ventilation]; ventilationsapparater; apparater för utblåsning av gaser [ventilation]; elektriskt drivna ventilationsfläktar; ventilationsapparater som drivs med solenergi; ventilationsfläktar; ventilationsinstallationer och -apparater (luftkonditionering).