ComCall

Varumärke tillhör SAC Nordic AB

Ansökningsnummer 200609755
Ansökningsdatum 2006-12-15
Registreringsnummer 391634
Registreringsdatum 2007-10-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-10-12
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Datoriserade bevakningssystem relaterad till brand; personsökare; radiosändare (telekommunikation); radioapparater; radiotelefoniapparater; radioapparater för fordon och farkoster; alarm; brandlarm.

Klass: 38

Personsökningstjänster (radio-, telefon- eller annan elektronisk kommunikation); kommunikationstjänster utförda av larmcentraler.