Ansökningsnummer 201508953
Ansökningsdatum 2015-12-30
Registreringsnummer 531066
Registreringsdatum 2016-04-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-04-07
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 42

Utformning av shoppingcenter.