Ansökningsnummer 201605766
Ansökningsdatum 2016-08-30
Registreringsnummer 535478
Registreringsdatum 2016-11-01
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-11-01
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: