Ansökningsnummer 201402474
Ansökningsdatum 2014-04-02
Registreringsnummer 520142
Registreringsdatum 2014-07-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-07-18
Typ Figurativt

Vimla!

Varor & Tjänster

Klass: 9

Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; telefoner; mobiltelefoner.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; annons- och reklamverksamhet via elektroniska media särskilt genom internet.

Klass: 38

Telekommunikationer; tjänster avseende mobiltelefoni; telefon- och telekommunikationstjänster.