Nolldistans

Varumärke tillhör Aktiebolag NORDREPORTERN

Ansökningsnummer 201503833
Ansökningsdatum 2015-06-01
Registreringsnummer 527347
Registreringsdatum 2015-10-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-10-15
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Anordnande av konferenser; anordnande av möten och konferenser; anordnande av seminarier; anordnande av seminarier och konferenser; anordnande och genomförande av konferenser och seminarier; anordnande och hållande av konferenser; anordnande och genomförande av seminarier; (anordnande och ledning av) konferenser; arrangerande och hållande av konferenser; arrangerande och hållande av seminarier; arrangerande och ledande av seminarier; arrangerande och ledning av konferenser och seminarier; konferenser, utställningar och seminarier; organiserande och genomförande av konferenser och seminarier.