Kvalitetsmagasinet Live

Varumärke tillhör Aktiebolag NORDREPORTERN

Ansökningsnummer 201503846
Ansökningsdatum 2015-06-01
Registreringsnummer 527307
Registreringsdatum 2015-10-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-10-13
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Anordnande av konferenser; anordnande av möten och konferenser; anordnande av seminarier; anordnande av seminarier och konferenser; arrangerande och hållande av konferenser; arrangerande och hållande av seminarier; arrangerande och ledning av konferenser och seminarier; genomförande av seminarier; konferenser, utställningar och seminarier; organiserande och genomförande av konferenser och seminarier; seminarier (arrangering och ledning av); (anordnande och ledning av) konferenser.