Ansökningsnummer 201907204
Ansökningsdatum 2019-11-12
Registreringsnummer 605266
Registreringsdatum 2019-12-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-11-12
Typ Figurativt

NK

Varor & Tjänster

Klass: