Ansökningsnummer 201607101
Ansökningsdatum 2016-10-19
Registreringsnummer 536533
Registreringsdatum 2016-12-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-12-14
Typ Figurativt

B

Varor & Tjänster

Klass: