More & Better Colors

Varumärke tillhör Bo Lundberg Illustration AB

Ansökningsnummer 200907106
Ansökningsdatum 2009-09-19
Registreringsnummer 407216
Registreringsdatum 2009-10-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-10-30
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; komponerande av reklamtexter; layout-tjänster för reklamändamål; bloggning för reklamändamål; produktion av reklamfilmer; organisering av modevisningar för kommersiellt eller reklamändamål; utomhusreklam; spridning av annons- och reklammaterial; utarbetande av reklamtexter; direktreklam; uppdatering av annons- och reklammaterial; uthyrning av annons- och reklammaterial; publicering av reklamtexter; datoriserad affärsreklam; produktion av bioreklam; produktion av ljudinspelningar för reklamsyfte; produktion av videoinspelningar för reklamsyfte; publicering av annons- och reklammaterial on-line; reproduktion av reklammaterial; reklam; produktion av radioreklaminslag; radioreklamverksamhet; produktion av tv-reklaminslag; tv-reklamverksamhet; reklambyråer; anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; annons- och reklamtjänster on-line; anordnande av tävlingar i reklam- eller säljfrämjande syfte; arrangerande av distribution av reklammaterial; arrangerande av tävlingar för reklamändamål.

Klass: 41

Publicering av texter (ej reklamtexter); textförfattande tjänster (annat än reklamtexter); layout-tjänster, andra än för reklamändamål.