Ansökningsnummer 200200811
Ansökningsdatum 2002-02-06
Registreringsnummer 354778
Registreringsdatum 2002-04-26
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-04-26
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 37

Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll och installationstjänster inom byggbranschen.