Ansökningsnummer 200700762
Ansökningsdatum 2007-01-29
Registreringsnummer 387880
Registreringsdatum 2007-03-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-03-23
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 41

Arrangerande och hållande av konferenser; arrangerande och hållande av kongresser; utbildningsinformation; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; framförande av liveföreställningar; praktisk utbildning (instruktion); museiverksamhet (visningar och utställningar); arrangerande och hållande av seminarier; arrangerande och hållande av symposier; videofilmproduktion; arrangerande och hållande av studiecirklar; anordnande av teater- och andra nöjesföreställningar (impressariotjänster); yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); nyhetsreportertjänster; videofilmning; anordnande av personliga utvecklingskurser; arrangerande av tävlingar i träningssyfte; arrangerande av tävlingar i underhållningssyfte; arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte; friskvårdstjänster (instruktion/information); kulturarrangemang; kursgårdsverksamhet; personlig utvecklingsträning; produktion av kursmaterial; produktion av humoristiska dikter; distribution av spelfilmer; arbetsorienterande instruktioner; utbildningstjänster relaterad till terapeutisk behandling; utbildning i mental träning; arrangerande av kurser i mental träning; produktion av utbildande TV-program; produktion av videofilm; träningskurser för personlig utveckling; träningskurser relaterad till forskning och utveckling; träningstjänster relaterad till arbetsterapeutisk hälsa; träningstjänster relaterad till hälsa och säkerhet; utbildning relaterad till hälsa; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns intellektuella förmåga; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns mentala förmåga; utdelning av underhållningspriser; utbildningsakademier; nöjesfält; underhållning; nöjen; artisttjänster; rekreationstjänster; radiounderhållning; publicering av texter (ej reklamtexter); handledning; instruktionstjänster; undervisning; utbildningstjänster; filmproduktion; produktion av radio- och televisionsprogram; varietéer; teaterproduktion; produktion av teater- och nöjesföreställningar; undervisning/utbildning; kulturverksamhet.

Klass: 42

Utveckling av konstruktionsprojekt; arkitektverksamhet; teknisk forskning; design (formgivning, planering) av inredningar; industriell formgivning; formgivning av emballage; materialprovning; tekniska projektstudier; fysikvetenskapliga forskningstjänster; forskning avseende mekanik; grafisk formgivning; kvalitetskontroll; forskning och utveckling (för tredje man); konstnärlig formgivning (industriell); konsulttjänster avseende miljövård; stadsplanering; industriell processutveckling; produktutveckling; projektledning avseende miljöprojekt; utveckling av konstruktionsprojekt; vetenskapliga och teknologiska tjänster; vetenskapliga tjänster; teknologiska tjänster; industriella analyser och forskningstjänster; industriella analyser; industriella forskningstjänster.