Ansökningsnummer 201403177
Ansökningsdatum 2014-05-05
Registreringsnummer 520650
Registreringsdatum 2014-08-22
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-08-22
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Datorprogramvaror.

Klass: 42

Utveckling, design och uppdatering av hemsidor; it-tjänster.