Ansökningsnummer 200705498
Ansökningsdatum 2007-06-21
Registreringsnummer 391573
Registreringsdatum 2007-10-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-10-05
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 39

Distribution av energi.

Klass: 40

Produktion av energi.