Adminsure

Varumärke tillhör Mindnet AB

Ansökningsnummer 201503903
Ansökningsdatum 2015-06-02
Registreringsnummer 527371
Registreringsdatum 2015-10-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-10-16
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Administrativa tjänster för företag (outsourcing); outsourcingtjänster [affärsassistans].

Klass: 36

Byråer avseende skaderegleringstjänster; konsulttjänster och information avseende försäkringar.