Team HISINGE BIL CENTER Fullserviceanläggning hisingebil.se

Varumärke tillhör Hisinge Bil & Däck Aktiebolag

Ansökningsnummer 200809465
Ansökningsdatum 2008-10-17
Registreringsnummer 404640
Registreringsdatum 2009-06-26
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-06-26
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 21

Glas för fordonsrutor (halvfabrikat).

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende fordon, fordonstillbehör och reservdelar.

Klass: 37

Underhåll, reparation och service av motorfordon och fordonsdäck; bilvård.