Aktiv Pension Plus

Varumärke tillhör Zikta Invest AB

Ansökningsnummer 200708946
Ansökningsdatum 2007-10-25
Registreringsnummer 394342
Registreringsdatum 2008-02-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-02-28
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 36

Mäkleri; försäkringsmäkleri; försäkringsgaranttjänster; bankrörelse; penninginsamlingar för välgörande ändamål; aktiefondsbildning; kapitalinvestering; fondinvestering; finansieringstjänster; finansiell förvaltning; värdepappersmäkleri; börsmäkleri; finansiella analyser; finansiella konsultationer; försäkringskonsultationer; finansiell information; finansiella informationstjänster med hjälp av åtkomst till en databas; finansiella mellanhands/mäkleritjänster; försäkringsverksamhet.