Comatching

Varumärke tillhör Polymerdon Aktiebolag

Ansökningsnummer 201203216
Ansökningsdatum 2012-04-20
Registreringsnummer 507605
Registreringsdatum 2012-10-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-10-05
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Förmedling av affärskontakter för köp och försäljning av företag, verksamheter, fastigheter och mark.