Varumärke tillhör Transtema AB

Ansökningsnummer 201406171
Ansökningsdatum 2014-10-01
Registreringsnummer 523012
Registreringsdatum 2015-02-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-02-03
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 37

Uppförande och installation av datornät och datornätverk; underhåll och reparation av datakommunikationsnät.

Klass: 38

Kommunikation via fiberoptiska nätverk; it-tjänster [datakommunikation]; konsulttjänster avseende datakommunikation.