co sourcing

Varumärke tillhör Gradén Mattsson Holding AB

Ansökningsnummer 201109347
Ansökningsdatum 2011-12-05
Registreringsnummer 504382
Registreringsdatum 2012-03-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-03-23
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Företagskonsultation avseende marknadsföring; sales promotion (säljfrämjande verksamhet); marknadsföring och visningstjänster för företag; annonsering, inkluderande marknadsföring relaterad till försäljning av varor och tjänster för tredje part genom sändning av reklammaterial och spridning av reklambudskap via datornätverk; rådgivningstjänster avseende marknadsföring; information eller förfrågningar om affärer och marknadsföring; företagsrådgivning avseende strategisk marknadsföring; annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; företagsrådgivning rörande marknadsföring; konsulttjänster avseende marknadsföring; positionering av varumärken (marknadsföring); genomförande och uppföljning av råd [entreprenörstjänster] inom området för marknadsföring; marknadsföring av försäljning av varor och tjänster för andra genom spridande av tryckta material och säljfrämjande tävlingar; reklam och sales promotion avseende varor och tjänster som offererats och beställts via telekommunikation eller på elektronisk väg; företagsfrämjandetjänster (marknadsföring); marknadsföring av resor [annonsering]; konsultation avseende marknadsföring; konsultationer avseende sales promotion; franchising, nämligen konsulting och stöd vid företagsledning, organisation och marknadsföring; professionell konsultation avseende marknadsföring; konsulttjänster inom området marknadsföring; assistans vid företagsledning för promotion av affärsverksamhet; marknadsföring avseende motorfordonsindustrin; information avseende marknadsföring; marknadsföring, reklam och annonsverksamhet; annonsering särskilt för marknadsföring av varor; direkt marknadsföring; administration avseende marknadsföring; företagsledningskonsultation med avseende på strategi, marknadsföring, produktion, personal och detaljhandelsförsäljning; marknadsföring; marknadsföring via telefon; analyser avseende marknadsföring; rådgivning inom området för företagsledning och marknadsföring; marknadsföring vid försäljning av tjänster via annonsering [för andra]; finansiell marknadsföring; rekryteringstjänster för försäljnings- och marknadsföringspersonal; reklam och marknadsföring; rådgivande tjänster avseende marknadsföring; utformningstjänster vid annonsering och marknadsföring; tjänster avseende sökverktyg för marknadsföring; tjänster i form av reklam och marknadsföring för skapande av varumärken; säljfrämjande tjänster, annonsering och marknadsföring via webbplater on-line; undersökningstjänster avseende marknadsföring; säljfrämjande marknadsföring.

Klass: 42

Utformning av trycksaker för användning inom marknadsföring.